Com col·laborar

Societat Civil

La societat civil és un dels pilars més importants per a aconseguir un alt grau d’impacte en el conjunt de la ciutadania. Per això, invitem les associacions a córrer la veu sobre el Pacte de Milà i les activitats de València, capital mundial de l’alimentació sostenible de l’any en curs per mitjà de la seua vinculació amb esta web, o a despertar les consciències a través de les seues xarxes socials. És també important que ens assegurem que les activitats i estratègies de l’any perduren i continuen sent eficients i cresquen al llarg dels pròxims anys, principalment gràcies a les administracions públiques i a la societat civil.

Si la seua organització compta amb un projecte en curs, una acció, una iniciativa o una trobada que complisca els objectius del Pacte de Milà, pot també vincular-la amb les activitats d’enguany.

Envie’ns una descripció breu de la seua activitat i explique la manera en què contribuïx a l’alimentació sostenible a escala local. Si, al nostre parer, el seu esdeveniment complix els objectius del Pacte de Milà i el nostre projecte, considerarem la possibilitat d’incloure-la juntament amb altres iniciatives en la web oficial i les xarxes socials.

Formulari de contacte

Empreses

El Pacte de Milà anima el sector privat a participar activament en l’aplicació dels seus continguts per mitjà del desenvolupament i la propagació de sistemes alimentaris sostenibles. La seua empresa hi pot participar donant suport a les xarxes locals de producció alimentària o amb la venda de productes ecològics locals; a més, col•laborant en la difusió dels continguts i notícies de les nostres activitats a través de les seues xarxes socials.

Si, a més, vol compartir algun projecte amb esta oficina, pose’s en contacte amb nosaltres a través del formulari següent:

Formulari de contacte